राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज
Shahu Maharaj, kolhapur

26 जून 1874, लक्ष्मी विलास पॅलेस,कोल्हापूर येथे जन्म.
2 एप्रिल 1894 रोजी राज्याभिषेक समारंभ झाला.
*1894 - राजे झालेनंतर लगेचंच त्यांनी बहुजन समाजातून तलाठ्याच्या नेमणुका करण्याचा अध्यादेश काढला व वेठबिगाराची पद्धत बंद केली.
* 1895 साली मोतीबाग तालीम सुरु केली. शाहू महाराजांना कुस्ती हा खेळ आवडत असे. शाहूपुरी गुळाची व्यापार पेठ सुरु केली.
* 27 मार्च 1895 - पुणे येथील फर्गुसन महाविद्यालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले.
* 1887 - आळते महार स्कूल ची स्थापना केली, दुष्काळ पिडीत शेतकऱ्यांना कर्ज दिले.
* 1901 साली मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 'व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग' या बोर्डिंग ची स्थापना कोल्हापुरात केली. याच वर्षी नाशिक येथे उदोजी विद्यार्थी वसतीगृहाची स्थापना केली. तसेच गोवध बंदी कायदा केला.
* 20 जुलै 1902 रोजी संस्थानामध्ये नोकरी मध्ये 50% आरक्षण देण्याचा आदेश काढला.
* 9 नोव्हेंबर 1906 रोजी 'किंग एडवर्ड मोहमेडन एज्युकेशन सोसायटी' ची स्थापना कोल्हापूर येथे केली. तसेच शाहू मिल तथा 'शाहू स्पिनिंग अंण्ड विव्हिंग मिल' ची सुरुवात केली.
* 1907 सहकारी तत्वावर कापड गिरणी सुरु केली. अस्पृश्य समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 'मिस क्लार्क बोर्डिंग हाउसची' स्थापना केली.
* 11 जानेवारी 1911 साली कोल्हापुरात सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. अध्यक्ष म्हणून परशुराम घोसटवाडकर तर प्रमुख म्हणून भास्करराव जाधव हे काम पाहत..
   -कोल्हापुरात राधानगरी तालुक्यात भोगावती नदीवर राधानगरी धरण बांधले.
   -सत्यशोधक समाजाचे अधिवेशन पुणे येथे भरवले
* 1912 - खासबाग मैदान या कुस्ती मैदानाची सुरुवात कोल्हापूर येथे केली. (याला 2012 साली 100 वर्षे पूर्ण झाली).
   - सहकारी कायदा केला व सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिले.
   -सत्यशोधक समाजाचे अधिवेशन नाशिक येथे भरवले
*1913 गाव तिथे शाळा असावी असा अध्यादेश काढला. पाटील शाळांची सुरुवात केली.
    -कोल्हापुरात सत्यशोधक समाजाची शाळा सुरु केली.
* 1916 साली संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले
    -बहुजन समाजाला राजकीय हक्क मिळवून देण्यासाठी 'डेक्कन रयत शिक्षण संस्थे'ची स्थापना निपाणी या ठिकाणी केली.
    -आर्य समाजाची तत्त्वे याच वर्षी स्वीकारली.
* 1917 विधवांच्या पुनर्विवाहास कायद्याने मान्यता दिली
    - 25- जुलै पासून संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले.
* 1918 आंतरजातीय विवाहास कायद्याने मान्यता दिली
    - जमिनी रयतवारीने कसण्यास दिल्या
    - आर्य समाजाची शाखा कोल्हापुरात सुरु करून राजाराम कॉलेज या संस्थेकडे चालवण्यास दिले.
    - तलाठी शाळा सुरु केल्या.
* 1919 - स्त्रीयांवर होणाऱ्या अन्यायांविरुद्ध कठोर कायदा केला.
    - एप्रिल 1919 - कानपूर - "अखिल भारत वर्षीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा" या संस्थेच्या 13 व्या अधिवेशनात त्यांच्या अतुल्य कार्याबद्दल "राजर्षी" पदवी बहाल करण्यात आली.
    - शाळेत अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करणारा कायदा केला.
* 1920 - घटस्फोटाचा कायदा करण्यात आला
    - देवदाशी प्रथा कायद्याने बंद करण्यात आली
* 6 मे 1922 रोजी मुंबई येथे निधन.
खुप छान कथा आहे.....( लोकराजा शाहू महाराज )
आठवडी बाजार संपला होता. माणसं बैल जुंपून घराकडे निघाली होती. आया- बाया चपला फरफटत पाय उचलत होत्या. धुरळ्याची रंगपंचमी झाली होती नुसती. म्हातारी आजी पाटी कमरेवर घेऊन ताठ उभी राहिली. फाटक्या चपलेला वादी बांधून त्यात पाय सरकवला. धूळ खाऊन मातकट झालेली चुंबळ रिकाम्या पाटीत टाकली. लाडवांची पुरचुंडी प्लास्टिकच्या पिशवीत चुंबळीच्या पदराखाली सरकवली. आजी एस्.टी.च्या खांबाशी पोहोचते, तो एस्.टी.निघून गेली होती. बांगडीवाल्या मुलाने तिला हटकलंच, म्हातारे, आज उशीरसा?' माल संपेसंपेतो उशीर झाला होता. पण आज बक्कळ पैसे जमले होते. त्यातूनच तिनं खरेदी केली होती. कुणाला तरी हे उत्साहानं सांगावं, असं तिला पण वाटत होतं.
तेवढ्यात समोरुन मोटार येताना दिसली. आजीने चकटनं विचार केला, एस्.टी.ला दोन आणे पडणारच होते. याला एक आणा जास्त देऊ. पण अंधारायच्या आतं घरी तर पोहोचू! आजीने आपला काळा फाटकोळा हात झेंड्यासारखा हलवला. गाडी कचकन ब्रेक लावून थांबली. ड्रॉयव्हर तसा रुबाबदार गडी वाटला. तो आजीकडे बघून हसला. "काय पायजे आजी?" त्यानं विचारलं.आजीला त्यातला त्यात बर वाटलं. म्हणाली, "माका सत्तर मैलार जांवचा आसा. सोडशील रे? "यष्टी चुकली बग!' ड्रॉयव्हर खाली उतरला. म्हातारीची पाटी डिकीत टाकली आणि तिला आपल्या बाजूच्या सीटवर बसायला सांगितलं. आजी हरकली. चक्क पुढं बसून जायचं? आणि गाडीत कोणी पॅसेंजर्च नाही. पण तिला हळहळपण वाटली. बिचाऱ्या ड्रॉयव्हरला आज मिळकतच नाही. ती म्हणाली, "ह्यां बग, यष्टीवाले दोन आने घेता. मियां तुका तीन आणे देतयं. चलात?'' ड्रॉयव्हर हसत म्हणाला, "आजी, तुला परवडतील ते दे. तू मला मायसारखी '' आजीचाजीव सुपाएवढा झाला. ती मायच्याच हक्कानं ऐसपैस बसली. गाडी सुरु झाली.बांगडीवालामुलगा तोंड वासून आश्चर्यानं पाहत होता. गाडी हलली तसा तो ओरडलाच, "अगे म्हातारे..... -पण आजीला आता त्याच्याकडे बघायला सवड कुठं होती?
मऊ गादीवर आजीला फार सुख वाटलं, एस्.टी.सारखी गर्दी नाही, कचकच नाही. गाडी कशी भन्नाट निघाली होती. आजीनं मनातल्या मनात ड्रॉयव्हरला मार्क देऊन टाकले. दिवस भराच्या उन्हान,धुळीनं ती थकली होती. आता निवांत झाल्यावर तिला छान डुलकी आली. "आजी, तुझा सत्तर मैलाच्या दगड आला बघं. इथंच उतरायच ना?" आजी खडबडून उठली. कनवटीचे तीन आणे काढून ड्रॉयव्हरच्याहातावर ठेवले. तेवढ्यात त्यान डिकीतून तिची पाटी काढून दिली. म्हाताऱ्या आजीला काय वाटलं कोण जाणे.तिनं अलवार हातानं पुडी उलगडली. त्यातला शेवकांडचा एक लाडू काढला. ड्रॉयव्हरच्या हातावर टेकवत म्हणाली, "खा माझ्या पुता! " ड्रॉयव्हरनं हातातल्या लाडवाकडं आणि म्हातारीकडं डोळे भरुन पाहिलं गाडी निघाली, तसा बाजूला उभा असलेला माणूस म्हणाला, "कुणाच्या गाडीतून इलंय?"" "टुरिंग गाडीतनं." आजी म्हणाली आजीचं बोलणं ऐकून तो माणूस आणखीच बुचकळ्यात पडला. तशी आजी खणखणीत आवाजात म्हणाली "तीन आणे मोजूनदिलंय त्येका", "त्यांनी ते घेतलं? अग म्हातारे तुझं डोकं फिरलं काय? टुरिंग कार नव्हती ती.आपल्या राजांची गाडी. या आपल्या कोल्हापूरच्या शाहु महाराजांच्या शेजारी बसून आलीस तू!'' दुसऱ्यानं माहिती पुरवली. "अरे माझ्या सोमेश्वरा, रवळनाथा'' म्हणत म्हातारी भुईला टेकली. गाडी गेली त्या दिशेनं तिन भक्तिभावानं हात जोडले.
आपल्याला `माय' म्हणणाऱ्या आणि गरिबांच्या टोपलीतला शेवकांडाचा लाडू खाणाऱ्या,त्या लोकराजाच्या आठवणीनं,तिच अंतःकरण भरुन आलं. याला म्हणतात "लोकराजा" ...शाहू महाराज
Shree Mahalaxmi Temple
Shree Mahalaxmi Temple, kolhapur

The Shri Mahalaxmi Temple of Kolhapur in Maharashtra, India, is one of the Shakti Peethas also called Dakshin Kashi, listed in various puranas of Hinduism. According to these writings, a shakti peetha is a place associated with Shakti, the goddess of power. The Kolhapur peetha is of special religious significance, being one of the six places where it is believed one can either obtain salvation from desires or have them fulfilled. The temple takes its name from Mahalakshmi, the consort of Vishnu, and it is believed that the divine couple reside in the area. The crown contains an image of the Sheshnag — the serpent of Vishnu. In Her four hands, the deity of Mahalakshmi holds objects of symbolic value. The lower right hand holds a mhalunga (a citrus fruit), in the upper right, a large mace (kaumodaki) with its head touching the ground, in the upper left a shield (khetaka), and in the lower left, a bowl (panpatra).
Jotiba Temple
Jotiba Temple, kolhapur

Shree Jotiba is a holy site of Hinduism near Wadi Ratnagiri, Maharashtra, India. The deity of the temple is known by the same name, and is held by the locals to be an incarnation of three gods: Brahma, Vishnu, Mahesha, and Jamadagni. An annual fair takes place on the full moon night of the Hindu months of Chaitra and Vaishakha. Shree Jotiba temple is an important Hindu religious destination located at an altitude of 3124 feet above sea level in the Panhala range of Maharashstra. It is believed that the main deity the Shree Jotiba is formed from the souls of three Primary Gods, Brahma, Vishnu and Shiva. Legendery stories tell that Jyotiba is formed to kill the demon Ratnasur. This temple is one of the 12 Jyotirlingas. This is also called Kedarnath and Wadi Ratnagiri. Mythology says, Jotiba helped Mahalaxmi in her fight with the demons. He founded his kingdom on this mountain. He belongs to the Nath cult. He was born in the hands of Vimalmbuja, the wife of the sage Pougand, on Chaitra Shukla 6.
Rankala Lake
Rankala Lake, kolhapur

Rankala is famous place to visit in Kolhapur. This lake was constructed by Chhatrapatis of Kolhapur. It is said that its deep area was get created due to quarries of stones which were used for construction of Mahalaxmi temple. There is temple of Rank Bhairav at the center of the lake. The name rankala to the lake is also derived from this god. The lake area is very large. There are differant types of birds around. One can see many lotuses in the lake. There is 'Choupati' around the lake. The 'Choupati' is beautified by Gardens. There are several coconut trees in ' Shalini Palace' garden. At 'Choupati' you can get all kinds of 'chatts' and Ice creams. The 'Vada Pav' over here is famous in Kolhapur. In garden there are some special amenities available for children to play . It is nice place to stroll in the evening. Jotiba temple and Panhala fort are easily visible from here which gives panoramic view. One should not miss sunset view from this place.
Panhala Fort
Panhala Fort, kolhapur

Panhala lies on the Sahyadri Mountain Range and is situated in the Kolhapur district of Maharashtra. It is about 22 km to the northwest of Kolhapur on the Kolhapur-Ratnagiri road and is at an altitude of 3177 feet above sea level. Panhala or Panhalgarh, about 19kms north-west of Kolhapur, is possibly the largest and most important fort of the Deccan. Roughly triangular in shape, the hill fort stands at a height of about 850 metres and has a circumference of approximately 7.25kms. Half of its length is protected by a natural scarp reinforced by a parapet wall and the remaining half is surrounded by a strong stone wall strengthened with bastions. The fort had three magnificent double walled gates, out of which two have survived. The Teen Darwaza to the west is an imposing and powerful structure. There are a number of ruined monuments in the fort. Panhala was the capital of the Shilahara king Bhoja II during 1178-1209 Ad. It was successively held by the Yadava and Bahamani Kings. In 1489 AD, the fort and the territory was taken over by the Adil Shahi dynasty of Bijapur.
Siddhagiri Museum
Siddhagiri Museum, kaneri math

Siddhagiri Gramjivan Wax Museum (Kaneri Math) at Kaneri, near Kolhapur, Maharashtra. The full name is Siddhagiri Gramjivan (Village life) Museum. It is situated at Famous Shri Kshetra Siddhagiri Math.Shri Kshetra Siddhagiri Math has a history of more than 1300 years, and is a holy place of worship of Lord Mahadeva. The museum is spread over 7 acres (28,000 m2) area and has almost 80 scenes which showcase more than 300 statues. There were 12 BALUTEDARS and 18 ALUTEDARS, who provided equipments to all villagers useful in their day-to-day necessities of domestic as well as Agricultural life.. A 125 feet (38 m) deep well and a 42 feet (13 m) huge Shiva idol is worth seeing. Take the Kolhapur-Bangalore NH 4. Travel approx 10–12 km.Take right from Gokul Shirgaon Junction to go to Kaneri village.
New Palace
New Palace, kolhapur

New Palace is an historic building on the Bahvani Mandap-Kasaba Bavda Road. It was constructed during 1877-1884. Being an excellent specimen of architecture built in black, polished stone. It has extensive premises with a garden, fountain and wrestling ground. The whole building is eight-angled and has a tower in the middle. The clock on it was fixed in 1877. At separate distances there are small towers. On every glass are painted the events in Chh. Shivaji's life. There is a zoo and a ground lake. Even today, it is the residence of Shreemant Shahu Maharaj. It is dedicated to a fine collection of possessions of Chhatrapaties of Kolhapur like costumes, weapons, games, jewellery, embroidery and paraphernalia such as silver elephant saddle.There is also one of Aurangzeb's swords at the Shahaji Chhatrapati Museum. One section has stuffed Tigers, Tiger heads, Wild Dog, Sloth Bear, staring Wild Buffalo, Lion, Black Panther, Wild Boar, Black Buck, a number of other Deer varieties, and a Himalayan Black Bear.The Darbar Hall occupies a double-height space in middle of the Palace...It is open on all days save Monday, from 9.30 AM to 6.00 PM.
Dajipur Wildlife Sanctuary
Dajipur Wildlife Sanctuary, kolhapur

Dajipur is situated on the border of Kolhapur and Sindhudurg districts. Rugged mountains and dense forests surround this hilly area. This quiet little place is completely cut-off from human blare. Dajipur is home to bison, wild deer, chital, gawa and many more spectacular wild animals and birds. Situating at 1200 metres above the sea level, it is an exciting and beautiful holiday getaway. An excursion in the vicinity to the Gagangiri Maharaj's Math makes a pleasant outing for the tourists. This scenic resort near the backwaters of the Radhanagari Dam is highly recommended for wildlife lovers and nature enthusiasts. Nearest airport is at Belgaum, nearest railhead is at Kolhapur. It is 490 km away from Mumabi, while 80 km from Kolhapur. But it is only 30 km from Radhanagari. 25 species of plants have been recorded in the sanctuary. The main species found over here are Anjani, Jambul, Hirda, Awala, Pisa, Ain, Karvi, Kinjal, Amba, Kumbha, Bhoma, Chandala, Katak, Nana, Umbar, Jambha, Gela, Bibba and banana.
Kolhapuri Chappal
Kolhapuri chappals

Kolhapuri chappals are Indian hand-crafted leather slippers that are locally tanned using vegetable dyes. Kolhapuri Chappals or "Kolhapuris" as they are commonly referred to are a style of open-toed, T-strap sandal which originated from Kolhapur.Previously known as Kapashi, Paytaan, Kachkadi, Bakkalnali, and Pukari.This Chappal has been popular since from the 18th century. Originally made from buffalo-hide and thread, they weighed as much as 2.01 kilos because of the thickness of the sole, which made them durable despite the extreme heat and mountainous terrain found in the state of Maharashtra.
Kolhapuri Gul (कोल्हापुरी गुळ)
Siddhagiri Museum, kaneri math

Famous Kolhapuri Jaggery is known for its purity and traditional, natural/organic contents (without any chemical). Jaggery is high in nutritious value. It contains carbohydrates, minerals, vitamins and other useful chemicals that are vital for human body. In the rural Maharashtra, water and a piece of jaggery is given when someone arrives home from working under a hot sun. Kakvi, a byproduct from production of jaggery, is also used in Maharashtra as a sweetener. It contains many minerals not found in ordinary sugar and is considered beneficial to health by the tradional medical system Ayurveda . Jaggery made from sugarcane contains vital natural nutrients like: Glucose, Calcium, Iron, Phosphorus, Protein, Copper fibers, etc. Kolhapuri Gul is largest natural jaggery export product of the country.
Kolhapuri Misal (कोल्हापूरी मिसळ)
Kolhapuri misal

Hot and Spicy Kolhapuri Misal is one of the famous and deliceous dishes of Kolhapur. This delicious dish is not a snack but a medium diet. For preparation of the dish Moog or Mataki (a mixture of different beans) & confectonery items like Chivada, Shev,Papadi & Gaathiya are the indigents of the dish. A thin spicy soup or curry covers for all confectionary items. For making it tasty ginger, garlic, mint is also used. Some chopped onion, coriander along with lime makes this dish even more mouth-watering. This dish is accompanied by a slice of bread. Tasting it with the bread and enjoying the 'kat' (Curry) is a craze in Kolhapur. In Kolhapurcity in every hotel this dish is available but a few places in city are renowned.
Some of Famous misal places :- Phadtare Misal (Udyamnagar), Bawada Misal (Kasba-Bawada), Chorage Misal (Gujri), Aahar Misal (Hotel Aahar mirajkar tikati), Khasbaug Misal (opposite the Khasbaug Ground).